fbpx

Clica a la imatge

reforma.laboral.2022RESUM DE LA NOVA REFORMA LABORAL 2022

Les novetats més importants que introdueix la reforma laboral operada per el RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat laboral (BOE 30/12/20221) -en endavant, RDL-

Attachments:
Download this file (INFOTT44-REFORMALABORAL-cat.pdf)Reforma Laboral 2022[ ]354 kB

 

 

 

 

 

COMENTARIS A LES INSTRUCCIONS DONADES PEL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA SOBRE LA LEGALITZACIÓ DE LLIBRES OFICIALS I COMPTES ANUALS

A finals de la setmana passada el Registre Mercantil de Barcelona va penjar a la seva pàgina Web el següent comunicat que reprodueixo íntegre i comento, tenint en compte la situació actual: FUNCIONAMENT EXCEPCIONAL DEL REGISTRE MERCANTIL DEGUT AL COVID19 D'acord amb el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, modificat pel RDL 11/2020 de 31 de març, la Resolució de la Dirección General de Seguritat Jurídica i Fe Pública de 15 de març i la Instrucció de la mateixa Dirección General de 30 de març de 2020

  

 

 

 

  

 

Mesures excepcionals de caràcter laboral

S'ha aprovat aquest Reial Decret, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i articula una sèrie de mesures de recolzament a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals, estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments, així com mesures de garantía de liquiditat per sostenir la activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüències de la situació generada pel COVID-19. En aquest nou Flash tt recollint les principals mesures excepcionals de caràcter laboral, que, sense dubte, hauran de ser interpretades i comentades en la seva aplicació.

    

 

 

 

 

 

Mesures econòmiques, financeres i tributàries

S'ha aprovat aquest Reial Decret, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i articula una sèrie de mesures de recolzament a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals, estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajustament temporal d'activitat per evitar acomiadaments, així com mesures de garantía de liquiditat para sostenir la activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació generada pel COVID-19.

    

 

 

 

 

  

 

⇒MESURES FISCALS, LABORALS I AJUTS FINANCERS DEL REIAL DECRET 7/2020 PEL QUE S'ADOPTEN MESURES URGENTS PER A RESPONDRE A L'IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19

Aquest Reial Decret-llei te per objecte l'adopció de mesures en l'àmbit sanitari i per a respondre a l'impacte econòmic negatiu, per la situació generada per l'evolució del COVID-19, i adopta mesures per prevenir un més gran impacte econòmic en el sector turístic, sobre las Pimes i Autònoms, garantir la liquiditat de las empreses del sector turístic i recolzar el finançament de les petites i mitjanes empreses i autònoms, al marge d'altres mesures per a la gestió eficient de les Administracions Públiques.

  • Així mateix, en aquest Flash tt es realitza alguna consideració en l'àmbit laboral, a més informació per la situació creada, encara que s'ha de recalcar que no ha hagut modificació al respecto i, en qualsevol cas, suposa una orientació i s'estarà a la pròpia normativa laboral i criteris de la Tresoreria de la Seguretat Social. Es tracta dels comentaris referits al teletreball i a les reduccions temporals del treball, extincions o suspensions de contractes.

  

 

Miembro de

aeca accid apttcb


   Lun.-Jue. | 08h-16h
   Vie. | 08h-15h